Avremi Roth

אברמי רוט נולד בשנת תשל”ה 1974 בבני ברק, ספג בילדותו את הנוסח ההונגרי-חסידי של הרב גשטטנר זצ”ל בבית הכנסת המרכזי ב”קרית אגודת ישראל” בבני ברק.

למד חזנות במשך שנה ב”מכון תל אביב לחזנות” אצל אלי יפה ונפתלי הרשטיק, והמשיך את לימודיו בבית הספר לחזנות ב”היכל שלמה” בירושלים אצל המורים: אשר היינוביץ, אריה גולדברג, משה שטרן, בן ציון מילר, משה שולהוף, משה האשל, כן למד אצל יצחק אשל, צבי טלמון, דוד וינטראוב ואברהם פרי.

משרותיו הראשונות בחזנות היו בבית הכנסת בשיכון ה’ בבני ברק, בבית הכנסת “נוסח אשכנז” ברמת יצחק-רמת גן ובבית כנסת “עין יעקב” בגבעתיים. בשנות ה-90 כיהן בימים הנוראים, במשך ארבע שנים בבית הכנסת המרכזי במונטיבידאו שבאורוגואי, קהילה בה כיהן הרב אליהו בירנבוים. משם עבר לכהן במשך 17 שנים בקהילת “רמת שלום” במקסיקו סיטי. רוט מוזמן לשבתות חזנות בקהילות בחו”ל וברחבי הארץ.