Chaim Adler

A Collection of Cantorial Gems

חיים אדלר נולד בשנת ת”ש 1939 בתל אביב, אביו הרב צבי אדלר, שהיה ממתפללי בית הכנסת הגדול בתל אביב ושימש בעל תפילה, הציב את בנו חיים בן 7, ליד עמוד התפילה לסייע לו בקטעי השירה. אדלר נקרא לשיר במקהלתו המפורסמת של החזן הראשי בבית הכנסת הגדול בתל אביב שלמה רביץ ששימש גם מורה לפרחי חזנות.

מי שזיהה את הפוטנציאל של אדלר היה החזן הנודע לייב גלנץ שבפגישתו הראשונה עמו ראה בו עתיד מזהיר בעולם החזנות. מתוך חמישים תלמידי בית הספר לחזנות, רק אדלר והחזן אברהם הילמן ממנצ’סטר סיימו את הלימודים בהצלחה. אדלר למד בישיבת חברון ונישא לשושנה הלפגוט (דודתו של החזן יצחק מאיר הלפגוט). אדלר מתאפיין בקול טנור לירי חזק במיוחד, עם רוחב קו של טנור דרמטי. הוא המשיך את מורשת רבו גלנץ, שהתאפיינה במתן דגש רב על מילות התפילה ובנעימות רצ’יטטיב. נוסחו משלב גם מוטיבים מעולם התפילה החסידי שבו גדל עם נוסח התפילה של ישיבת חברון.

עוד לפני שסיים את תקופת הלימודים וההכשרה המקצועית, התקבל אדלר לשמש בשלל משרות חזנות חשובות בארץ וברחבי העולם. אדלר שימש חזן בבית הכנסת “קרן קיימת” בתל אביב, לאחר מכן התקבל כחזן בבית הכנסת “ישראל הצעיר” בפורסט הילס ניו יורק, שם שימש במשך כ-15 שנה. לאחר מכן עבר לכהן בלונדון בבית הכנסת הגדול בפינצ’לי. במשך עשור שימש חזן בית הכנסת “אהבת תורה” באנגלווד שבניו ג’רזי ובראשית שנות ה-2000 חזר לישראל והוזמן להיות חזן ראשי בבית הכנסת הגדול בתל אביב. בשנת 2009 התמנה כחזן הראשי בבית הכנסת הגדול בירושלים.