Chaim Eliezer Herstik

הרשטיק חיים אליעזר

חיים אליעזר הרשטיק נולד בשנת תש”ט 1949 בשאלגוטאריאן שבהונגריה, ובגיל שנתיים עלה עם משפחתו לישראל. חיים אליעזר הרשטיק מחובר לחזנות בנוסח ההונגרי ולחזנים כמו יהושע וידר, משה פרייס,  והחזן הותיק משה קראוס, הנוסח ההונגרי והפדנטיות שלהם מתבטאת גם בשירה. כבר מגיל 4 נמצא על הבמה, כשאביו היה החזן בבני ברק, שם היו חובבי חזנות רבים, עמד חיים אליעזר הקטן על כיסא ליד התיבה ושר קטעי סולו כמו “כבקרת רועה” של יוסל’ה. אחיו נפתלי שגדול ממנו בשנתיים היה גם ילד פלא, וכשהאבא היה מלמד אותו, חיים אליעזר היה קולט תוך כדי. מגיל 7 הופיע בקונצרטים לצדו של האב, ואז כבר ביצע קטעי חזנות עם קולרטורות  מסובכות. ברבות השנים היה לילד פלא אגדי בחזנות. כשאביו היה חזן בבבית כנסת הגדול בצפון תל אביב וחיים בגיל בר מצווה, ביצע בפסח את “ומפני חטאינו”. בקהל היה החזן האגדי משה קוסוביצקי שבכה מהתרגשות מיד לאחר מכן נסע למסע קונצרטים בקנדה וארה”ב

בגיל 19 כבר היה חזן קבוע בהרצליה, ולאחר מכן החזן הראשי בביכנ”ס הגדול בתל אביב. עבר לרמת גן, ומשם לבית כנסת “אוקספורד” ביוהנסבורג, במשך חמש שנים. אחרי עוד כמה תחנות חזר ארצה והיה חזן ב”היכל מאיר” בתל אביב שנים רבות, ולאחר מכן, התפלל בחגים בבית כנסת בנווה אביבים במשך 13 שנים. בתור ילד הוציא שישה תקליטים, כחזן הוציא שני דיסקים, מרבה להופיע בקונצרטים ובמופעים שונים ומתחת ידו צמחו לא מעט ילדי פלא בחזנות.