Avshalom Zfira

צפירה אבשלום

אבשלום צפירה נולד בשנת תרצ”ז 1937 בירושלים למשפחה ממוצא תימני. בקיא בנוסח התפילה האשכנזית ונחשב אחד המבצעים הטובים ביותר של יצירות החזן לייב גלנץ.

אבשלום צפירה השתלם במוזיקה באקדמיה ע”ש רובין בירושלים עם הבריטון לשעבר של “לה סקאלה” שבמילאנו, חיים ויטוריו ויינברג, למד פיתוח קול בקונסרבטוריון בחדרה אצל אברהם מרגלית וחזנות אצל נח שול ודניאל גילדר. ניחן בקול טנור לירי ומשמש כמורה לפיתוח קול ועזר לזמרים רבים לפתח את הקול ואת הטכניקה הקולית.

כיהן כחזן בקהילת “יעקב שיף” בברונקס שבניו יורק בשנים 1972-1967, משם עבר לכהן בבית הכנסת “בית שלום” בניו ג’רסי בשנים 1979-1972, בבית הכנסת “מארטון” בדוגלסטאון ניו יורק בשנים 1994-1979 ובבית הכנסת “בית שלום” ב”בוקה רטון” שבפלורידה בשנים 2012-1994.

Cantor Avshalom Zfira, acclaimed Voice Teacher for the most prestigious Cantors in the world, had a career of 50 years as a Cantor. Cantor Zfira performed with the great Baritone, Cantor Avi Albrecht in their Aleph Duo.