Chayim Feifel

נולד בשנת תרצ”א 1931 למשפחה של חזנים ונפטר בשנת תשפ”א 2020. בגיל שש החל לשיר במקהלתו של המנצח מאיר מכטנברג, במשך שמונה שנים, שבהם הייתה לו הזדמנות לשיר עם גדולי החזנים של תור הזהב של החזנות, שהשפיעו עליו רבות.

לאחר שירותו הצבאי בחיל האוויר האמריקאי במלחמת קוריאה, נרשם לבית הספר לחזנות של בית המדרש לרבנים בניו יורק. שם למד בהנחיית החזן מקס וולברג ומורים אחרים. עם סיום לימודיו, הגיע לישראל, ולמד באקדמיה למוסיקה ע”ש רובין ואצל החזן לייב גלאנץ.

לאחר שהותו בארץ, חזר לארצות הברית ושימש חזן בקהילות שונות במשך 20 שנה. לקראת העלייה ארצה, חזר לאוניברסיטה וקיבל תואר שני בייעוץ שיקום. כשהגיע לארץ, התגורר בעיר ימית עד שנאלץ לעזוב את סיני. מאז, הקדיש את עצמו ללמד את מקצוע החזנות. פייפל לימד חזנות בסמינר התיאולוגי וקיבל תואר ד”ר כבוד והמשיך ללמד במכון תל אביב לחזנות. באחת ההזדמנויות סיפר עד כמה הוא נרגש להעביר את הידע שלו בחזנות לתלמידי המכון.